Maila Raoul Karlsson

Info om Gambia - sid 3

Ett apbrödsträd vid vägen

Belagd Väg i Gambia

    Ett Apbrödsträd vid Camalou Corner invid vägen, från Cape Point till Gambian Highway. Man kan hyra cyklar utanför hotellen och cykla denna väg. Beläggningen är ur svenska ögon sett dålig, och vägen är ganska smal. Se upp för bilar! De kör undan ganska duktigt ibland, speciellt Tanka-tanka.


Vägen söderut mot Tanger

Grusväg i Gambia

    Vägarna i Gambia är inte alltid de bästa. Här är vägen söderut mot Tanger, som bestod av röd sand och flera meter på sidorna var allt nerdammat av den röda sanden. Vägen var bred men inte fin, utan vädigt gropig och bilarna, bl a Tanka-tanka, som åkte på vägen körde på den sida som var minst gropig, så ibland fick man stanna och vänta på att de körde över på sin sida igen.

Tanger

Tanger

    Tanger är ett fågelreservat och det finns även gott om gröna markattor här. Bland fåglarna man kan se här kan nämnas: Brednäbbad skägg-gök (Vieilots barbet), gonolek (Barbary shrike), brunglada, tofskungsfiskare, långstjärtad skarv, jättekungsfiskare, ödlevråk, färgad solfågel (Collared sunbird), härfågel, liten biätare, svalstjärtad biätare och korttåörn.
Tanger     Tanger vätter mot Atlanten. Stranden består av sandstrand precis som resten av den 5 mil långa kustremsan. På bilden ovan syns en liten vik som går in vid Tanger. Gambias bredaste del är just vid Atlanten. Vattentemperaturen brukar ligga på ca 22 grader så här års.


Gambia sid  1 - Resan ner/Hotellet Gambia sid  2 - Utanför hotellet Gambia sid  3 - Du är här Gambia sid  4 - mer natur Gambia sid  5 - Skådarplatser Gambia sid  6 - Batiken/Kläderna
Ordlistan Diverse Kartor Vaccineringar Priser i Gambia Tillbaka till Startsidan


Denna sida tillverkades 970424, omstrukturerades 000105 av © VBK.


All material copyright © Raoul Karlsson.