Svensk/Wollof/Engelsk-ordlista - Pluralis

Swedish/Wollof/English dictionary - Pluralis

Pluralis bildas genom ändelsen -yi
Pluralis is formed by -yi

Svenska/SwedishWollofEngelska/English
man-mängorr-gorryiman-men
kvinna-kvinnorjegaen-jegaenyiwoman-women
människornityipeople
barn-barnhalel-halelyi
guneh-guneyi
child-children
sopkvast-sopkvastarbaleh-baleyibroom-brooms
hink-hinkarsio-sioyibucket-buckets
dricksglas-dricksglasgoblet-gobletyidrinking glass-drinking glasses
inhägnad plats-platser; hem
(s k compound)
kerr-kerryi compound-compounds, home-homes


Denna sida tillverkades 971228 av © VBK.