Svensk/Wollof/Engelsk-ordlista - Kön

Swedish/Wollof/English dictionary - Gender

Kön utmärks ofta av tillägget; jegaen, gorr.
Gender is often shown by the addition; jegaen, gorr.

Svenska/SwedishWollofEngelska/English
kvinnlig, honajegaenfemale
manlig, hanegorrmale
 
Ibland används separata ord:
Sometimes separate words are used:
faderbaifather
moderjaimother
ung man (20-30 år)wahambanehyoung man (20-30 years)
flickajanghagirl


Denna sida tillverkades 971228 av © VBK.