Svensk/Wollof/Engelsk-ordlista - Ord för hotellet

Swedish/Wollof/English dictionary - Words for the hotel

Svenska/SwedishWollofEngelska/English
A
armbandsurmontarre lohowristwatch
askkoppashtrayashtray
B
bokbookbook
bordtaabultable
brabakhgood
D
det fattasmankeit is missing
det är brabah nait is good
det är färdigtparehnaitīs ready
det är för illabonna toropitīs too bad
det är för mycketdefa bariitīs too much
det är vackertdefa refetitīs beautiful
duschsanguwaishower
dåligt, illabonnbad
dörrbuntadoor
E
eldsafarafire
F
faderbaifather
farbrornijaiuncle
farfarmam bu gorrgrand father
farmormam bu jegaengrand mother
fasterjumpangaunt
ficklampalampi battriflashlight
frukostndewobreakfast
fönsterparlanterrewindow
G
gaffelforchettefork
gardinridocurtain
H
handdukservietttowel
huvudbopahhead
hårkawarrhair
I
ingentingtushnothing
J
jag vet intekhaw maI donīt know
K
kaftan (österl. långrock)khaftankaftan
kattmooscat
kläderm'bubaclothes
knivpakahknife
koppkasscup
kylskåpfridgerefrigerator
L
lampalampalamp
litenwundaosmall
ljuslerrcandle
lunchangelunch
långbyxortubeyd jugudalong trousers
M
matnyamfood
mattabasangcarpet
medecingarabmedecine
mellanmål (em)njogonalafternoon snack
middag efter kl 17rerrevening meal
moderjaimother
morbrornijaiuncle
morfarmam bu gorrgrand father
mormormam bu jegaengrand mother
mosterjumpangaunt
N
namnturrname
P
papperkeitpaper
pengarkhalismoney
pennapenpen
personnitperson
portmonnäcalpehpurse
pumppompehpump
R
räkningenbill bibill
S
sandsuffsand
shortstubeyd jugatashorts
skedkudduspoon
skjortasemissshirt
staketsaketfence
stoltogouchair
storbomakbig
sänglallbed
T
tallrikparlat/pilatplate
taxitaxitaxi
toalettkamatoilet
trasasagarrrag
trädgarabtree
V
vackerrefetbeautiful
Vad kostar det?Nyatta la?How much?
varmvattenndoh bo targahot water
vattenndohwater
vi behöverdein bougawe need
vägyonnroad
Ö
ögabotteye


Denna sida tillverkades 971228 av © VBK.