Svensk/Wollof/Engelsk-ordlista - Substantiv

Swedish/Wollof/English dictionary - Nouns

Substantiv bildas genom att lägga till kat
Nouns are formed by adding kat

Svenska/SwedishWollofEngelska/English
odlabejfarm
bondebej katfarmer
raka sig; delawatshave; share
barberarewat katbarber
passerarombapass
förbipasserareromba katpass by
tvättafortwash, laundry
tvätterskafort kat bu  laundress
laga mattogacook
kocktoga katcook
malawollgrind
mjölnarewoll katmiller


Denna sida tillverkades 971228 av © VBK.