Uttal Konsonanter - Vokaler

När det gäller stavning av Wollof finns det ingen konsekvens och inga fasta regler för läsning av meningar eller fraser.
Wollof spellings are not at all consistent and there are no firm rules in reading sentence or phrases.

Konsonanter/Consonants
ch uttalas som k i ordet käke ch pronounce as in chopter
g uttalas som g i ordet gå g pronounce as in get
ng uttalas som ng i ordet sjunga ng pronounce as in singer
s uttalas som s i ordet hus s pronounce as in house


Vokaler/Vowels
a uttalas som a i ordet matta a pronounce as in money
e uttalas som e i ordet se e pronounce as in enemy
i uttalas som i i ordet sitta i pronounce as in sit
o uttalas som o i ordet lott o pronounce as in pot
u uttalas som o i ordet jo u pronounce as in crew