Svensk/Wollof/Engelsk-ordlista - Böjning av verb

Swedish/Wollof/English dictionary - Conjugation of verbs

Svenska/SwedishWollofEngelska/English
jag ärmann maiI am
du ärjow jaiyou are
han/hon ärmo moihe/she is
vi ärnjun njoiwe are
ni ärjen njileyou are
de ärnjom joithey are
----------
jag varmann nekonaI was
du varjow nekongayou were
han/hon varmo nekonahe/she was
vi varnjun nekonenwe were
ni varjen nekongenyou were
de varnjom nekonenthey were
----------
jag skall varamann dina nekaI will be
du skall varajow dinga nekayou will be
han/hon skall varamo dina nekahe/she will be
vi skall varanjun dinen nekawe will be
ni skall varajen dingen nekayou will be
de skall varanjom dinen nekathey will be
----------
jag harmann am naI have
du harjow am gayou have
han/hon harmom amnahe/she has
vi harnjun amnenwe have
ni harjen amgenyou have
de harnjom amnenthey have
----------
jag hademann amo naI had
du hadejow amo ngayou had
han/hon hademom amo nahe/she had
vi hadenjun amo nenwe had
ni hadejen amo ngenyou had
de hadenjom amo nenthey had
----------
jag skall hamann dinaa amI will have
du skall hajow dinga amyou will have
han/hon skall hamom di-na amhe /she will have
vi skall hanjun dinen amwe will have
ni skall hajen dingen amyou will have
de skall hanjom dinen amthey will have
----------
jag görmann defnaI do
du görjow defngayou do
han/hon görmom defnahe/she does
vi görnjun defnenwe do
ni görjen defngenyou do
de görnjom defnen
----------
jag gjordemann defonaI did
du gjordejow defongayou did
han/hon gjordemom defonahe/she did
vi gjordenjun defonenwe did
ni gjordejen defongenyou did
de gjordenjom defonenthey did
----------
jag skall göramann dinaa defI will do
du skall görajow dinga defyou will do
han/hon skall göramom dina defhe/she will do
vi skall göranjun dinen defwe will do
ni skall görajen dingen defyou will do
de skall göranjom dinen defthey will do


Denna sida tillverkades 971228 av © VBK.