vatten3.gif
10
Filter
En av de viktigaste sakerna med en trädgårdsdamm är ett klart vatten, friska växter, alger under kontroll och sunda fiskar. Du måste komma ihåg att i motsats till naturen där enorma mängder vatten passerar, har en trädgårdsdamm en mindre mängd vatten som belastas hårt samtidigt som ägaren vill ha ett klart vatten. För att stödja dammens naturliga balans är det en god ide att installera ett filter. Det biologiska filtret understödjer en naturlig nedbrytning på ett riktigt och miljömässigt naturlig sätt samtidigt som det avlägsnar synliga partiklar mekaniskt. Filtret syresätter också vattnet på ett effektivt sätt vilket är särskilt viktigt om du har fisk i dammen. De filter som visat sig ha den bästa effekten är s.k droppfilter. Filtret placeras bredvid dammen. En pump sprutar vattnet över filtermaterialet där nedbrytnings bakterier samlas för att bryta ned avfallsprodukter. Det är därför viktigt att filtermaterialet har en stor inre yta så att mycket nedbrytningsbakterier kan samlas i filtermaterialet. Det tar ca fyra veckor innan nedbrytningen kommer igång i filtret och pumpen måste gå kontinuerligt (ett absolut krav för det skall fungera) eftersom nedbrytningen är beroende av syretillförseln. Ett enkelt tips för att få igång nedbrytningen snabbare är att tillsätta Mikro Start ett par ggr under säsongen.
När du väljer filter se till att du får ett kvalitetsfilter ex.vis CYPRIO Green Machine (UK patent 2146255) med den unika klarvattengarantin.

filter1 Så här räknar du ut vilket filter du behöver:
Om djupet är mindre än 75 cm för guldfisk eller 1,2 m för Koi   + 25%
Om dammen är belägen i fullt solljus > 6 tim/dag  + 25%
Om dammen ligger i söder eller helt vindskyddat läge  + 15%
Om mindre än halva vattenytan är täckt av växter  + 25%

Exempel. Du har en damm på 1000 liter 75 cm djup i vindskyddat, soligt läge med lite växter och guldfisk. Uträkning 1000 l + 25% (soljus) + 15% (söderläge) + 25% (lite växter) = 1650 liter. Du behöver dimensionera filtret som din damm var på 1650 liter. I exemplet väljer du Green Machine 1500 som räcker väl till.

Med hjälp av filtret får du kontroll på trådalger, avfallsämnen bryts ned och
med ett kompletterande UVC ljus riskerar du inte grönt vatten s.k svävalger

Uv ljus:
En av de vanligaste algerna i dammen är de s.k svävalgerna. Vattnet blir grönt och det går inte att se bottnen. Den här algen är i bland svår att bli av med men med ett UVC aggregat är det lätt avhjälpt. När vattnet från dammen belyses av UV ljus dör svävalgerna och klumpas ihop för att därefter samlas upp i filtret. Uv ljuset reducerar också skadliga bakterier så fiskarna i dammen blir friskare. Tänk på att köpa ett UVC av bra kvalite´ från en etablerad tillverkare då det är stor skillnad på lampan som behöver bytas en gång /säsong. CYPRIO som är världens största tillverkare av filter och UVC till trädgårdsdammar använder ett speciellt utvecklat lysrör som ger upp till 3ggr mer ljus än konventionella UVC rör och räcker hela säsongen.


Filter & UVC light

Max Pond

Goldfish (litre)

Max pond

Koi (litre)

Max flow

L/h

UVC

UVC max. pond & flow

(litre & l/h)

Biozorb 500

2300

1500

1600

UVC 1000

4500 / 3000

Biozorb 1000

4600

3000

2300

UVC 2000

9100 / 5900

Biozorb 2000

9100

6200

4600

UVC 3000

13700 / 9100

Biozorb 3000

20600

13700

9100

UVC 4000

18200 / 12300

Biozorb 5000

32400

22800

13700

UVC 6000

27300 / 18200

GreenMachine 1500

6800

4600

3400

UVC 2000

13700 / 9100

GreenMachine 2500

17000

11400

8200

UVC 4000

18200 / 12300

GreenMachine 4000

27300

18200

12300

UVC 6000

27300 / 18200

GreenMachine 60000

41000

27300

18200

UVC 6000

27300 / 18200

 Alger.
Alger är dammens största problem. De uppträder om den biologiska balansen blir störd.
Algerna kommer främst tidigt på våren, när solljuset är starkt och växterna inte kommit igång ordentligt. Under vintern har det byggts upp en näringsdepå av döda växter, och andra organiska material.
Det bildas ammonium som går över till nitrat (giftigt) för att med hjälp av nedbrytningsprocessen övergå till nitrat som växterna använder som näring. Eftersom växterna inte kommit igång tidigt på våren finns det överskott av näring som algerna kan utnyttja och i svåra fall kan det bli en explosionsartad tillväxt av alger.

Alger förebyggs enklast med en riklig växtlighet så att växterna kan bryta ned näringsämnena gärna kompletterat med ett filter. Se alltid till att du har mycket snabbväxande växter i dammen ex.vis Hornsärv, Vattenpest, eller Kräftklo. Vattenrenande växter är mycket viktiga för dammens biologiska liv. Då de endast kan ta upp näring från vattnet hjälper de aktivt till att hålla vatten´n uppe.

Om algerna inte försvinner inom ca 14 dagar bör du behandla dammen med algpreparat. Innan du behandlar dammen mäter du pH och nitrit med enkelt testset. Om värdena inte är bra justerar du pH värdet, om det är för högt sänker du med pH-, eller om det är för lågt höjer du med pH+. Har du problem med svävalger (vattnet är grumligt och grönt) använder du AQUA CLEAR som hjälper på 5 timmar. Algerna tas efter behandlingen bort med håv när det sjunkit till botten eller flyter på ytan. Alger som sitter fast på stenar och rötter avlägsnas med ALGO STOPP.

I mindre dammar bör du efter behandlingen ett större delvattenbyte och tillsätter AQUA STAR:

aquan.gif

Bygga en damm 9 * Bygga en damm 11
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl