vatten3.gif
11
Dammen planteras
Utbudet av vattenväxter i krukor är stort. Du är därför inte bunden av speciella planteringstider. I Norden är bästa tiden när isen släppt fram t.o.m augusti. Köp i möjligaste mån växter som är planterade i en kruka då de har ett etablerat rotsystem som tål flyttningar bättre. Växten transporters hem i en plastpåse i krukan. Innan planteringen byter du till en större planteringskorg, tar bort skadade blad och skär tillbaka stora rotsystem utan att skada själva rotstocken. Planteringskorgen fyller du med planteringssubstrat samt tillsätter 1 gödningskula till varje 1.5 kg jord. Längst upp ett lager tvättad sand så att inte den näringsrika planteringsjorden kommer ut i dammen.
Du börjar plantera djupvattenzonen och går in mot kanten. I randzonen planterar du starkväxande växter direkt i täckmattan.

röd näckros Växter till dammen

Näckrosor för djupvattenzonen
Näckrosor finns i många varianter, färger och för olika djup. De skall planteras i tung lerjord i en stor planteringskorg så det blir en bra cirkulation vid rötterna. Använd gärna en färdig planteringsjord. De större sorterna behöver ett djup på mellan 50-100 cm. Det har även kommit dvärgformer som bara behöver ett djup från 10-15 cm. Några vanliga vita sorter. Nymphea Alba, N Odorata och N Pygmea (dvärg) Rosa: N Marliacea, N Fire crest, N Laydeckeri Lilacina (dvärg) Gula: N Odorata Sulphurea, N Helvola (dvärg) Röda: N Attraction, N Escarboucle (mörk röd) N Purpurea (dvärg)

Så här planterar du:
Näckrosor vill gärna ha en näringsdepå. Ta en stor planteringskorg och ett torvblock. Skär några tunna skivor från torvblocket och klä kanterna och bottnen i korgen. Lägg i en kraftig lerjord eller AQUA FLORA planteringsjord för vattenväxter. Ta ur näckrosen från sin kruka och sätt ned hela lerklumpen i jorden. Låt gärna rotstocken sticka upp en bit så den inte ruttnar. Lägg singel ovanpå så den inte grumlar när du sänker ned korgen. Glöm inte ett par av AQUA FLORAS näringskulor vid rötterna.

TIPS:
I Sverige där sommaren är ganska kort gäller det att få igång näckrosor snabbt, så att de blommar rikligt. Gör så här: I botten av dammen lägger du något så korgen med näckrosen kommer upp i närheten av ytan. Efterhand som näckrosen skjuter blad sänker du korgen till normalt djup. Näckrosen växer snabbare eftersom den får rikligt med ljus i det grunda vattnet på våren och kommer att blomma rikligare. .

Växter för grundvatten och strandkant
Det här är en mycket stor grupp växter som ger karaktär åt både dammen och omgivningen, då många arter är mycket snabbväxande bör de planteras i planteringskorgar så du får kontroll över spridningen. De flesta växter ser bättre ut om de planteras i täta grupper. Det är bättre med färre sorter men i lite större antal. På våren stoppar du ned AQUA FLORA gödningskulor vid rötterna, gallrar och rensar ut.

Några lämpliga växter för grundvattenzonen 20-40 cm vattendjup:
Hottonia (vattenblink) Scirpus (Zebragräs) Ranunculus samt diverse Typha arter

Växter för strandlinjen 5-15 cm vattendjup:
Kabbeleka, Missne, Kranssvalting, Blå Pontederia, Blomvass samt olika sorters sump Iris.

Växter för kanten fuktig zon
Skunkkalla vit och gul, Orkide´arter, Fackelblomster, Sump förgät mig ej och flera primula arter.

Vattenrenande växter
Vattenrenande växter är mycket viktiga för dammens biologiska liv. Då de endast kan ta upp näring från vattnet hjälper de aktivt till att hålla vattenkvalite´n uppe. Vattenrenande växter kan delas upp i två grupper;
Vinterhärdiga och icke.
Exempel på icke härdiga växter är:
Vattenhyacint (Eichornia) samt Musselblomma (Pistia) De är båda flytväxter, mycket vackra och pryder dammen från Maj till oktober.
Av vinterhärdiga växter kan nämnas:
Ceratophyllum (Hornsäv) Egeria Densa (Vattenpest) samt Stratoides aloe (Kräftklo) Någon av de här växterna skall finnas i varje damm för den biologiska balansen.

Det finns naturligtvis många fler lämpliga växter i handeln. Titta i någon bok eller besök er fackhandlare. Han eller hon hjälper gärna till.

Tyvärr går det inte att visa alla växter du kan har i ooch runt dammen. Gå till din trädgårdsmästare eller zoobutik och hämta :
VATTEN I TRÄDGÅRDEN,Tips och fakta.

Eller beställ den från oss

Se även: Dammväxter Bilder på dammväxter, kan ta lång tid att ladda!!

Bygga en damm 10 * Bygga en damm 12
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl