vatten3.gif
12
Fiskarna i dammen
I grunda dammar trivs inte fisken eftersom temperaturen varma sommardagar snabbt stiger och syrgashalten sjunker. Vill du ha fiskar i dammen (och det är verkligen trevligt) skall du välja en damm med ett vattendjup på minst 50-60 cm. Om dammen inte bottenfryser är övervintringen inget problem då fisken går i dvala under isen och isstopparen. Tänk på att inte mata fiskarna när vattentemp sjunker under 10 gr. Fisken kan då inte smälta maten. En fördel när du har fisk är att ansluta pumpen till ett biologiskt filter som beskrivits tidigare.
En vanlig fråga är: Hur många fiskar kan man ha i en damm? En tumregel är att en medelstor fisk på ca 10 cm behöver minst 50 liter vatten.

När du köpt nya fiskar så var försiktig när du släpper dom i dammen. Ta lite vatten från dammen och häll i påsen, töm samtidigt ut lika mycket vatten från påsen ner i dammen. Fortsätt på det här viset och växla vatten, så fisken vänjer sig vid det nya vattnet. Efter någon timme kan du släppa i de nya vännerna. Glöm inte att tilsätta AQUA START som gör vattnet växt och fiskvänligt.

guldfisk Bland de fiskar du kan ha i en trädgårdsdamm är guldfisken den absolut vanligaste. Guldfisken trivs bäst i små stimm, gärna fler än 5 stycken.
Det är en mycket tålig fisk som trivs bra i det Svenska klimatet..
Den blir ca 25-35 cm stor och får lätt massor av ungar som inte färgar ut förrän 2:a året.

Blå schubunkin är en Kinesisk avelsform av guldfisken. Den är betydligt färgrikare med massor av svarta fläckar och en blå eller röd grundfärg. Den vill ha ungefär samma förhållanden som guldfisken.

Guldid är en snabb stimmfisk som blir lika stor som guldfisken. Guldiden är snabb och äter gärna mygglarver och småflugor. Vackra sommarkvällar kan du höra den slå i dammen på sin jakt.

Elritsa är en trevlig bekantskap som helst håller till nära bottnen där den håller rent. Har den bara etablerat sig i dammen är den mycket tålig.

koi Vill du ha ex.vis Japansk Koikarp bör du ha en djuphåla på minst 1-1,5 m och en vattenyta på ca 10 m2. Koi är en fisk som är vackert tecknad på ryggen och i Japan finns exemplar som kostar 100.000 kronor


Olika sorters koi    OBS många bilder, kan ta lång tid att ladda sidan!
Sötvattenmusslan är en trevlig bekantskap som gör stor biologisk nytta. Musslan lever på mikroorganismer och filtrerar upp emot 40 liter / timmen

Låt våra inhemska fiskarter gå kvar i frihet då de inte trivs i små trädgårdsdammar.

Andra djur i dammen
En kort tid efter du har anlagt dammen kommer andra djur på besök eller bosätter sig där. Det kommer vattenskalbaggar och skräddare. Även vattenödlor och grodor hittar ofta dit. En annan välkommen gäst är de underbart vackra sländorna med sitt intressanta liv, som du kan följa på nära håll.

Foder
Du skall aldrig mata fiskarna om vattentemperaturen är under ca 10 gr. I kallare vatten kan fisken inte smälta maten utan utfodringen är bara till skada. Mata aldrig mer än fisken äter upp inom ca 10 min. Tänk på att överbliven eller för mycket mat endast gynnar alger. Använd mat i form av fodersticks som flyter, då kan du enkelt kontrollera att fisken verkligen äter upp all maten. Mata gärna på samma ställe varje dag så blir fisken snabbt tam.

Bygga en damm 9 * Bygga en damm 13
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahlv