vatten3.gif
13
Dammen på vintern
UBBINK trädgårdsdammar färdiga eller av folie tål kyla. Vintern är inget problem. Undvik bara att gå direkt på folien eller den färdiga dammen under sträng kyla.. Även de flesta vattenväxterna tål vintern utan problem. Har du arter som du vet är känsliga kan du täcka över dom sent på hösten. Även näckrosor tål normalt att vara kvar i dammen hela året, men har du känsliga arter ex.vis dvärgnäckrosor eller vissa gula sorter, är det säkrast att skydda dem. om dammen bottenfryser. Du tar upp planteringskorgen skär av gamla blad och förvarar näckrosen kallt, men frostfritt på något mörkt ställe utan vatten.

vinter

På hösten när löven faller är det en god ide att spänna ett skyddsnät över dammen. Nätet förankras med hakarna som följer med, och rensas bara ett par ggr från löv. Du riskerar annars att löv och kvistar som blåser ned i dammen, på hösten sjunker till bottnen, och bildar ett näringsrikt organiskt bottenmaterial, som tidigt på våren innan den vanliga växtlighten kommit igång, bildar grogrund till en algexplosion.

Förberedelserna inför vintern inkluderar också att du gallrar och klipper ner vissna växter. Låt däremot de sorter som står ute i vattnet vara kvar. Bladen som går igenom isen hjälper till att syresätta vattnet under. Har du fisk i dammen är ett delvattenbyte med ca 1/3 att rekommendera. På hösten tar du även in pumpen, rengör filtersvampen och kontrollerar rotorn. Gör underhållet färdigt så det bara är att sätta i pumpen när säsongen börjar.
Pumpen förvara du bäst i en spann vatten under vintern.

Efter höststädningen är dammen och fiskarna klara att möta vintern.
Även under vintern pågår förruttnelse processer i dammen. En lösning är UBBINK isstoppare. Den är tillverkad av special styropor och håller vattnet isfritt ned till -15 grader. Isstopparen har luftkanaler inbyggda som släpper ut sumpgaser och låter syre komma ned i dammen. Sumpgaser som inte kommer ur dammen kan skada både fiskar och växter. Vid den första frosten förankrar du isstopparen på dammens djupaste ställe. Därefter skall fiskar och växter sova sin vintersömn. Dammen mår bäst om du inte stör den under vintern. Fiskar får absolut inte matas. I norra Sverige kan det vara lämpligt att lägga i en doppvärmare. Doppvärmaren kopplar du till transformatorn som pumpen använder. På hösten tar du upp pumpen och rengör den. Kanske behövs rotor och lager bytas. Gör underhållet färdigt, så pumpen bara sätts i när isen släpper.

Bygga en damm 12 * Bygga en damm 14
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl