vatten3.gif
14
Till sist:
Jag hoppas att du genom att läsa den här broschyren fått lite tips om hur enkelt det är att få lite liv och rörelse i trädgården. Det viktiga är inte att det skall vara så stort och komplicerat som möjligt, utan det skall passa in i Er trädgård. En liten vattensamling med en vacker sten kanske räcker. Det finns plats i alla trädgårdar för lite vatten.
Har ni några frågor skicka ett email till oss.


Vatten i trädgården i Glumslöv
Anders Pers väg 12
261 62 Glumslöv
Vatten i trädgården
Georg Dahl Email

Tel/fax 0418-73040

Mobil 070-58 58 961ETT PAR ORD OM KVALITEt
Det är inte likgiltigt vad du köper!
En trädgårdsdamm är anlagd med stor omsorg. Vad gör du om det efter 2-3 år blir läckor, eller dammen spricker?
Plantering och fiskbestånd förstörs. Stora kostnader och mycket arbete för att reparera. Men den största skadan är ändå , att en vacker och biologiskt damm, kanske uppbyggd under flera år, blivit förstörd. Välj därför redan från början säkerhet och kvalitet.

Trädgårdsdammar ställer utomordentligt höga krav på materialet. Det måste tåla hetta, frost, torka och fuktighet samt vara elastiskt. Dammen måste vara UV beständig och absolut neutral, så att inga skadliga ämnen avges och kommer ut i vattnet. Folien måste efter flera år vara absolut tät. Alla de här kraven är det inte alla produkter som uppfyller.

Ni har säkert redan upptäckt när ni läst igenom den här broschyren att: AMEVO UBBINK står för kvalitet och kunskap och går i spetsen med sin teknik. Som en av Europas största tillverkare har UBBINK resurser och ansvar som få andra.

UBBINK färdiga dammar har provats av Tyska TUV på följande punkter

   MATERIALEGENSKAPER
   SPÄNNINGSBESTÄNDIGHET
   VÄRME
   TEMPERATURVÄXLINGAR
   STÖTAR
På samtliga punkter lämnar vi en 15 årig garanti!!

UBBINK dammfolier är helt neutrala, tillverkade av PVC. Tillverkningen är datorstyrd och har därför en helt jämn kvalitet. Naturligtvis frost och UV beständig, och kan inte ruttna. Folien har en hög dragfasthet, och tillverkad av garanterat ej återanvänt material, är provad av Tyska TUV på följande punkter:

   UV BESTÄNDIGHET
   FROST BESTÄNDIGHET
   FÖRRUTTNELSEBESTÄNDIGHET
   DRAGFASTHET I LIMFOGAR

Folien levereras i en dricksvattenkvalitet och står därför under ständig kontroll av Hamburgs universitet. På UBBINKS standardfolie lämnas en 10 årig garanti och på profilfolien 15 år. En UBBINK folie känner du lätt igen på den intryckta logotypen TILL SIST:
Tänk på att den lägsta kostnaden när du skall bygga en damm ofta är folien-välj därför en kvalitet folie.
Nöj dig inte med mindre än en fullgaranti
Med varje UBBINK damm får du en garantisedelBygga en damm 13 * Bygga en damm 15, 8 bilder(jpg) på Koi, kan ta lång tid att ladda!
Första sidan

BIOTOP MED SYSTEM - NATURLIGVIS FRÅN EN SPECIALIST
Allt material är: © ® av AMEVO UBBINK GMBH Aqualogo.jpg AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps

Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl