vatten3.gif
2
DEN BÄSTA PLACERINGEN.
Vill du att din damm skall ha ett rikt djurliv (fiskar, snäckor, grodor m.m) och en riklig växtlighet? Då behöver dammen minst 4-6 timmars sol. det är bara i tillräckligt varmt vatten och lagom med ljus, som det växer och blommar ordentligt. Höga prydnads planteras på dammens norrsida, så de inte skuggar. En damm gör sig bäst nära huset eller uteplatsen där du kan se på den så mycket som möjligt.

bild1a DEN RIKTIGA STORLEKEN.
Är viktig för att du skall få så stor glädje med så lite arbete som möjligt. Försök att göra dammen så stor som möjligt. Den ser alltid mindre ut när den kommer på plats. En näckros täcker t.ex efter bara 2 å-3 år 1.5-2 m2. Övriga vattenväxter växer också snabbt.
Vattenväxter planterar du i täta grupper i planteringskorgar eller gör en rejäl sumpzon.

DET RIKTIGA DJUPET.
De flesta vattenväxter trivs från 0-40 cm vattendjup beroende på art. UBBINK färdiga dammar har en supzon och inbyggda platåer som passar de flesta vattenväxterna. Vill du plantera näckrosor bör djupet vara ca 40-80 cm (det finns dvärgformer som klarar från 10cm)
En djupare damm säkrar dock den nödvändiga syrebalansen, och därmed dden biologiska jämnvikten.

DEN PASSANDE FORMEN
Är naturligtvis en smaksak. UBBINK´s färdiga dammar finns i många utförande och passar speciellt bra i mindre trädgårdar eller om du bara vill ha en liten damm. De smälter fint in i stenpartier, blommrabatter eller liknande. Dammar byggda i folie bestämmer du själv, naturligtvis både form, och storlek på. Tänk på att om du vill ha fisk i dammen bör djupet vara minst 45 cm och i små dammar (under 1,5m2) är det svårt att få kanten snygg med folie. Välj då en färdig damm. I UBBINK färdiga dammar kan du ha både näckrosor och fisk.


DEN NÖDVÄNDIGA SÄKERHETEN
Hur vacker en damm än är med sitt sprudlande liv, så måste du vara medveten om, att den kan vara en fara om du inte, sörjer för den nödvändiga säkerheten. Små djur kan komma för långt ut på kanten och trilla i. Här hjälper ordentligt lagda kantstenar, eller en sluttande kant. Små barn behöver särskilda skyddsåtgärder. Då kan avspärrningar istället verka lockande och inbjuda till klättring. Istället kan du alldeles under vattenytan spänna ett nät i en stabil ram eller lägga några stora stenar i djuphålan. Dammväxterna växer snabbt och döljer skyddsåtgärdena. När de inte längre behövs är de lätta att ta bort.

Bygga en damm 1 * Bygga en damm 3
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl