vatten3.gif
4
Så här enkelt bygger du din nya damm

Den färdiga trädgårdsdammen har många fördelar. Här kan det helt enkelt inte bli fel!! En vacker damm är snabbt byggd. Från det du börjar till dammen är färdig tar det med lite hjälp av familjen inte mer än ett par timmar. Sedan är trädgårdens mest spännande plats färdig.
bygga1 bygga2
bygga3 bygga4
bygga5 bygga6 Calums3,gif
Så här bra kan en färdig damm blir
när den heter Calmus
1.
Dammens form märks ut med träkilar. Därefter grävs platsen ut ca 10 cm större än dammen på alla sidor även djupet. Stenar och rötter avlägsnas. På bottnen av formen läger du ut ett lager sand eller torv (ännu bättre är UBBINK´s säkerhetsfolie)

2.
Dammen läggs ner i hålet och lodas med ett vattenpass på en lång bräda (se bild). Mellan dammen och kanten fyller du med sand, jord eller torv. Se upp om du använder jord så den inte trillar ner i dammen, och blir till extra näring som kan orsaka "algsoppa". Spolar du vatten på fyllningsmaterialet för att det enklare skall forma sig, måste du också fylla dammen med lite vatten, så dammen inte börjar flyta ovanpå.

3.
Som bottenmaterial i dammen lägger du ett tunt lager sten. Ex,vis Engelsk sjösten som är mycket dekorativ. Använd aldrig jord eller kompost. Du får då ett ytterst näringsrikt vatten där syrgashalten sjunker och alger frodas. Växter planterar du i korgar som du fyller med en särskild jord för vattenväxter. Planteringsjorden finns hos din fackhandlare. Glöm inte att trycka ner ett par AQUA FLORA näringskulor vid rötterna på växterna. Räcker en hel säsong. När du fyller dammen tänk på att bromsa strålen genom att rikta strålen ner i en spann eller liknande.

4.
Installera en pump så du får cirkulation och syresättning av vattnet. Av den grus och sten som blir över när du grävt hålet gör du lätt en liten kulle där en porlande bäck eller vattenfall kan slingra sig nerför. Det finns också flera olika modeller av färdiga vattenfall till en låg kostnad. Pumpen placerar du nere i dammen. Den pumpar upp vattnet till toppen av bäcken. Det är således samma vatten som cirkulerar. Samma pump kan också driva en liten fontän. Pumpen drar mindre ström än en glödlampa så den kostar inte måga ören/dygn. Pumpen skall inte stängas av nattetid utan gå kontinuerligt under säsongen. Din damm blir ännu vackrare och ett stilla porlande ger en fin stämning i trädgården.
TIPS:
En färdig damm ser större ut om du bara gräver ner den till 2/3 djup och sedan döljer kanten med ex.vis torvblock.


Bygga en damm 3 * Bygga en damm 5
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl
Vatten i trädgården