vatten3.gif
5


Biotyp.jpg BIOTOP med system

A/ Säkerhetsmatta

B/ Ubbink dammfolie

C/ Kantmatta

D/ StenfolieOm du vill anlägga en damm med folie ställer det lite högre krav på planering. Viktigt är att du tänker på ett par enkla regler, så att du får en damm som passar in, och harmonierar med trädgården i övrigt.
UBBINK har utvecklat ett program som gör det enkelt att göra en trädgårdsdamm så att den blir precis som du vill ha den:

UBBINK BIOTOPSYSTEM!
De olika perfekt sammanfogade bitarna i biotopsystemet ger en idealisk damm för växter och djur. Du kommer att få glädje av dammen under många år. UBBINK biotopsystem garanterar att din damm blir en egen liten biologiskt fungerande värld.

A. Säkerhetsmatta
En mycke stark matta av förrutnelse säkert material. Den finns hos er fackhandlare som levererar den i passande mått direkt från en rulle. Säkerhetsmattan ger ett säkert underlag - du slipper göra en tjock sandbädd som skyddar folien mot stenar och rötter.
Säkerhetsmattan som har en otrolig hållfasthet glider inte. Du kan därför utnyttja folien maximalt. Den prisvärda och tåliga säkerhetsmattan har en 10 årig garanti mot förruttnelse.
Folien som kan läggas av ett barn skyddar dammfolien mot mekaniska skador på ett enkelt sätt. Det speciella skydd som du får av den här folien består i att den kan läggas överallt, också på branta ställen där sand inte fäster.
Det betyder högra säkerhet..

B. Dammfolie med garanti
UBBINK dammfolie är helt stabil, absolut tät, gjord av fullständigt oskadlig PVC plast.
Folien levereras i olika mått, även specialbeställda och du har hela 10-15 års garanti, men den håller utan problem minst 50 år.
När du väljer en dammfolie skall du vara noga med att det är en folie med kvalite´ annars kan du råka ut för obehagliga överraskningar. Det är ytterst viktigt att folien är UV stabiliserad så att inte solljuset gör folien skör med tiden.
Folien får inte vara tillverkad av återanvänt material, den kan i så fall innehålla tungmetaller ex.vis bly, kadmium eller koppar.
UBBINK´ s långa erfarenhet garanterar att du får en folie av absolut högsta kvalite´. Folien säljs på löpmeter 2-8 m bred, eller i färdigskurna bitar. Du kan också få den i specialmått. Du känner lätt igen folien på att firmalogotypen finns intryckt i den.

UBBINK LÄMNAR 10 ÅR GARANTI PÅ FÖLJANDE:

UV- beständighet
Frostbeständighet
Mot förruttnelse
Täthet och dragfasthet i limskarvar


Folien har dricksvatten kvalite´ vilket innebär att vatten som finns i bassänger av folien kan användas som dricksvatten, folien kontrolleras därför ständigt av universitetet i Hamburg Bio och livsmedelkemiska avdelningen.

Professor Hans Steinhart vid universitetet i Hamburg säger följande om UBBINK folien:
I en damm sker många biologiska processer inom en liten yta. Det är därför viktigt att dammfolien är absolut neutral, även efter flera år. UBBINK dammfolie uppfyller de högsta anspråk

GUMMIMATTA
För dig som ställer extremt höga krav på folien finns också UBBINKS RUBBERFLEX som är tillverkad i gummi. Den här folien är också helt okänslig för köld. Den håller samma egenskaper även i sträng kyla. Den har enorm dragfasthet och flexibilitet. Du kan dra den fyra gånger sin längd. Mattan säljs i mm tjock vilket gör den mycket hållbar mot mekaniska skador. Du kan få den direkt från rulle i specialmått..

Bygga en damm 4 * Bygga en damm 6
Första sidan
Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl