vatten3.gif
6


SPECIAL LIMMAD DAMMFOLIE
Om ni önskar en folie som inte finns som standardmått kan ni beställa en sådan av Er fackhandlare. Levtiden är ca 3-4 veckor. Naturligtvis får du samma garantier som på övriga folier. Du kan också själv limma folien med UBBINK´s speciallim som också finns hos er fackhandlare. Ytan som skall limmas rengöres med oljefri aceton, därefter påföres limmet i ett tunt lager, som ligger till det är klibbfritt, varefter fogarna pressas samman.
Se till att temperaturen är över 10 gr C. Härdningstiden är ca 24 timmar.

C. KANTMATTA
Kantmattan lev i två olika utförande och ger Er trädgårdsdamm den naturliga biotop som utmärker en damm i naturen. Täckmattan skapar en möjlighet att få växtligheten att fortsätta ur dammen på ett naturligt sätt och gör det enkelt att dölja foliekanten. Den hindrar jord och lera att rutscha ner i dammen och du undviker problem med övergödning. Du skapar en naturlig gräns mellan vatten och strandkant.
Blanka fula strankanter då du ser dammkanten och där det inte växer några växter är ett vanligt problem i både nya och gamla dammar. Med åren ser det ännu tråkigare ut. Ett kännetecken för en riktigt byggd damm är att du inte kan vad den är byggd av.
Kanten är det som är svårast att dölja. UBBINK har tre lösningar på det här vanliga problemet. De går att anväda både när du bygger dammen eller på redan befintliga dammar.
Den första lösningen står UBBINK nylontäckmatta för. det är en finmaskig "lockig" matta ca 1 cm tjock som har flera fördelar. Den levereras på rulle i 1m bredd. Du fäster den med hakar i jorden utanför dammen och mattan följer sedan kanten ner i dammen. Därefter lägger du grus, sten eller planteringsjord direkt på mattan och planterar. Den tjocka mattan håller kvar planterings substratet och efter ett par veckor har växterna dolt kanten. Den här kantmattan bör inte användas om lutningen på kanten är större än 45 grader.

kantmatta.jpg
Nylontäckmatta

Den andra lösningen är UBBINK naturtäckmatta. Den består av kokosnät dvs 100% naturmaterial med lång hållbarhet. Den nedre 2/3 består av ett fickformat nät som du enkelt fyller med jord, torv eller något annat planteringsmaterial. Naturmattan levereras i 1 x 1 m bitar.
Mattan läggs på kanten och fästes i jorden med hakar. Därefter planterar du direkt genom nätet ner i substratet. En kort tid efter när växterna rotat sig syns inte underarbetet.
Den här täckmattan lämpar sig när är mycket branta, över 45 grader..


.

kantmatta i sten
Kantmatta i sten

Den tredje lösningen är den enklaste. Vår nya stenfolie läggs bara över folien och fortsätter ned i vattnet. Stenfolien är lämplig när du gör bäckar eller vid svåra branta kanter. Den skall dock inte användas runt hela dammen då en sumpzon med växter är livsviktig för dammens naturliga balans.


  Det här fördelarna får du med UBBINK täckmattor
  1. När vattnet avdunstar ser du inte dammkanten
  2. Dammen ser naturlig ut. Ingen kasande lera.
  3. Växt och djurvänligt
    - Plantering även vid vattenlinjen
    - Djur kommer lättare både upp och ner i dammen när de får fäste. 
  4. Säkerhet
    - Håller även vid extrema temperaturer
    - Skyddar folien mot mekaniska skador
Bygga en damm 5 * Bygga en damm 7
Första sidan
Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl