vatten3.gif
7
tips
Tips när du bygger dammen

Planera en bra plats för dammen i trädgården. Undvik att anlägga dammen under eller bredvid stora träd. Försök planera så dammen får minst 6 tim sol. Markera hur dammen skall se ut. Lägg ett snöre eller slå ned träkilar så du får en uppfattning om storlek och form. Tänk på att göra breda planteringsavsatser och om du skall ha fisk eller näckrosor en djuphåla på minst 60-80 cm.

Därefter räknar du ut storleken på dammen. Tänk dig att du skall bygga en damm med måtten 4.50*3.00 meter djup 90 cm.
Materialberäkning: 4.50m (längden) + 2*0.90m (djupet) +2*0.50 m (rand) = 7.30 m
3.00 m (bredden) + 2*0.90 m (djupet) + 2*0.50 m (rand) = 5.90 mDammfolien som du behöver blir i exemplet 7.30 m * 5.90 m = 43 m2. Om du använder säkerhetsfolie behöver du en lika stor bit sådan. Eftersom vi i exemplet inte har planerat någon särskild sumpzon behöver du ca 15 m täckmatta för dammranden (hela omkretsen)

När du har allt materialet kan vi sätta igång och bygga dammen. Börja med att gräva ur dammen i mitten, och fortsätt ut mot sidorna. Den jord du gräver ut kan du göra en kulle av och använda till ett vattenfall eller bäck. UBBINK har flera olika modeller. Kontrollera med vattenpass att dammkanten blir i samma plan och vågrät. Botten jämnas till, stenar rötter, samt andra spetsiga föremål avlägsnas. Därefter kan du lägga ett sand eller torvskikt på bottnen. (se bild 1) Vi rekommenderar starkt att du använder säkerhetsfolie som skydd under dammfolien. Tänk på att den 2 m breda säkerhetsfolien skall överlappas med ca 10 cm. Du skall också låta ca 30 cm gå utanför själva formen. (se bild 2).

Nu kan du lägga i själva folien. Lägg folien över hålet och placera stenar eller dylikt på folien hela vägen runt om. Folien hänger nu över hålet. Lägg slangen mittpå och fyll sakta. Efterhand som vattnets tygd ökar glider folien sakta ner i hålet och formas. Motvikten i form av stenarna som du lagt runt om gör att det knappast alls bildas några veck. När folien ligger på plats är det dags att lägga i bottenbeläggningen.som läggs försiktigt i dammen. Tvättad sand, kisel eller mager torv. Vi rekommenderar AQUA FLORA planteringsjord i korgar och sumpbädd där du planterar samt gödning med AQUA FLORA näringskulor som räcker 1 år. Du har då gett dina växter en bra start.Om du skall ha torvblock i dammen stoppa påfyllningen när folien nått avsatserna och placera torvblocken på plats. Vattna blocken ordentligt och sätt något tungt ovanpå, de kommer annars att flyta omkring. Fyll dammen till ca 3/4 och plantera växter i sina korgar. Den överskjutande folien klipps nu till så att du kan göra en kapilärspärr och ev ett överfyllnadsskydd . Lägg ut täckmattan på dammkanten och låt ca 35 cm gå ned i dammen. Fästhakar slås ned med ca 50 cm mellanrum. OBS slå ej hakarna genom folien. Lägg på sand, grus eller något planteringsubstrat på täckmattan och plantera.

Glöm inte tillsätta AQUA START för att göra vattnet växt och djurvänligt.

Hur du gör dammkanten

Zonen mellan själva dammkanten och planteringen ställer till problem för många anläggare. Det är speciellt svårt om vattennivån varierar. Folien skall helst inte synas i kanten. Det är också mycket viktigt att bygga en s.k kapilärspärr så att vattnet i dammen inte sugs från dammen ner i jorden utanför. Folien läggs i en ”böj” så att vattnet inte kan sugas över kanten. Det är viktigt att folien döljs så dammen ser naturlig ut, det gör du med överhängande plantering, eller stora flata stenar som kan limmas fast med silikon. Den idealiska och enkla lösningen heter dock UBBINK täckmatta.

Bäckar och vattenfall

En bäck eller ett litet vattenfall är levande trädgård på sin spets, med sin glittrande kaskad av vatten och rogivande porlande ger det en ny dimension åt hela trädgården. Om höjdskillnaden är på ca 1-1.5 m kan du använda ex.vis Green line GL 202 eller GL 203. Du kan då ha både vattenfall och en liten fontän som drivs med samma pump. Kostnad för pump med transformator ca 1000-1300 kr. Vattenfallet eller bäcken bygger du av bit folie eller UBBINK färdiga vattenfall som kan kombineras eller användas ensamma. En nyhet är att vattenfallen även finns sandbelagda så de är mycket enkelt att göra bäcken naturlig.

varfall.jpg Byggandet av en liten bäck kräver en snygg formgivning och noggrannhet, speciellt om du tänker använda folie. Folien skall följa bäckforan på ett naturligt sätt. Ett bra sätt att göra folien extra formbar, är att lägga den i solen så den värms upp. Därefter börjar dekorationen av bäcken. Använd rejält med sten och även rötter är snyggt. Gör många vindlingar och lägg stora stenar som stoppar upp vattnet. Om vattnet får rinna utan stopp kommer det att se ut som än rännil oavsett hur kraftig pump du har. Ett lager sten med en grovlek på ca 2-5 cm är lagom att lägga i bäckforan. Vid utsatta ställen kan du limma fast stenar med silikon. Genom den fuktiga miljön vid bäcken trivs många fuktälskande arter. Ett bra sätt att skapa en egen liten sumpzon vid bäcken är att låta någon meter folie gå ut från bäcken och lägga torv och jord över. Där kan t.o.m sumporkidée trivas. Någor som också är mycket vackert är att plantera en Rhododendron högst upp och låta vattnet komma fram där från ett litet stenparti.Vattenfall UBBINK i plast eller sandbelagda populära, de kan användas ensamma eller i kombination.
Maxi är ochså bra till sumpbädd.
Mini    Midi v eller h    Maxi    Topp    Mini Bäckfora
Artnr Beskrivning Mått
Vattenfall Maxi 133*85 cm   
Amevo medium höger svängt 85*65 cm    
Amevo medium vänster svängt 85*65 cm   
Amevo topp 80*60 cm    
Amevo mini 65*50 cm    
Bäckfåra 175*80 cm


Vid större vattenfall tala med din fackhandlare då du även måste ta hänsyn till höjdskillnader (X) och slangdimensioner.
varfall1.jpg


Bygga en damm 6 * Bygga en damm 8
Första sidan

Allt material är: © ® av AQUA INTERIÖR AB ,  AQUA NAUTICA Aps
Omarbetat och inlagt av: Georg Dahl